In the town they were going down

Jag såg honom komma på långt håll när han gled mellan bilarna på Broadway på sin longboard. När bilarna stannade för rött ljus i höjd med femte gatan satte han fart och fortsatte genom korsningen och hade Broadway helt ensam för en kort stund.

Jag sprang ut i gatan med kameran i knähöjd och försökte fånga honom på bild. En enda exponering hann jag med, sen var jag tvungen att slänga mig upp på trottoaren igen för att undvika den anstormande väggen av gula taxibilar.

Christer Skriven av: