A late lunch by design

New Yorks parker är fulla av ekorrar. Överallt ser man dom för det här är orädda gynnare, vilket kanske är naturligt när de tvingas leva så tätt inpå stadens människor.

Christer Skriven av: