With every thought and with every breath

Något har hänt. Plötsligt verkar det som om inget längre går att sälja om det inte kan sägas vara ”organic” eller ”wholesome” eller har ”no artificial additives” i innehållsförteckningen. Och det i ett land som gjort en konstform av skräpmat.

Christer Skriven av: